• راهنمای کاربر

  به وب سایت «مارنات» خوش آمدید. در این وب سایت، دو آزمون معتبر «شخصیت» در اختیار شما قرار دارد. مارنات برای دو گروه از کاربران طراحی شده است.
  گروه اول، متخصصان بالینی هستند که قصد دارند فرایند نمره گذاری و تفسیر دو آزمون مهم روانشناسی را از طریق پنل کاربری انجام دهند.
  گروه دوم، کاربران عادی هستند که قصد دارند به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف شخصیتی و ارزیابی وضعیت سلامت روانی خود آزمون بدهند.
  لطفا ابتدا راهنمای کاربری را به دقت مطالعه نمایید.

  ادامه مطلب...

ثبت نام آزمونگر

این پنل به کاربران زیر اختصاص دارد:
 1. کاربرانی که قبلا آزمون گرفته اند و اکنون قصد نمره گذاری و تفسیر آن را دارند
 2. کاربرانی که کتاب دستنامه سنجش روانی مارنات را تهیه کرده و پسود ورد به پنل را دارند

ثبت نام آزمودنی

این پنل به کاربران زیر اختصاص دارد:
 1. کاربرانی که تمایل دارند از آزمون های روانشناختی شخصیت و سلامت روان، جهت کشب شناخت دقیق، علمی و نظامند از ویژگی های شخصیتی و سطح سلامت روان خود را دارند.
 2. کاربرانی که از طرف روانشناس برای اجرای آزمون به این سایت ارجاع داده شده اند

پنل رورشاخ

این پنل به کاربران زیر اختصاص دارد:
 1. رورشاخ کاران
 2. روانشناسان بالینی
 3. کسانی که کتاب های اجرا و تفسیر رورشاخ را تهیه نموده و دارای پسورد ورد هستند